Press Releases

Dignitana och ThermoTek har slutit avtal om kontraktsutveckling och produktion av nästa generations skalpkylningssystem

DigniCap Delta bygger på en avancerad kylteknik som minimerar håravfall vid kemoterapi

Dignitana AB, som tillverkar DigniCap® skalpkylningssystem, inleder ett samarbete med ThermoTek, Inc. för att utveckla DigniCap Delta, en avancerad modell av det FDA-godkända skalpkylningssystemet DigniCap från 2015. Den nya versionen är en mindre och smidigare enhet för behandling av en patient åt gången med en nydesignad, engångskylmössa.
FDA-godkännande för den nya enheten väntas komma under våren 2019.

Samarbetet med ThermoTek avser både kontraktsutveckling och tillverkning av DigniCap Delta. ThermoTek bidrar med över 25 års erfarenhet som branschledande inom framtagandet av medicinteknisk utrustning och ligger bakom prisvinnande spjutspetslösningar för exakt värmereglering och kompressionsbehandlingar.

- Noggrann temperaturkontroll vid skalpkylning är av yttersta vikt för att uppnå ett bra resultat och största möjliga komfort för patienterna. Med över 89 tekniska patent i sitt utbud av medicinteknisk utrustning har ThermoTek en väldokumenterad meritlista som gör att vi tryggt kan erbjuda både patienter och läkare en säker och mycket avancerade lösning för att förhindra håravfall vid kemoterapi med ett nytt, enkelt, användarvänligt kontrollsystem. Eftersom ThermoTek också är baserat i Dallas kan vi snabbt införliva nya idéer och få återkoppling från våra samarbetspartners anläggningar och patienter när vi utvecklar produkten, säger Dignitana AB:s vd William Cronin.

Förutom en förbättrad kylteknik erbjuder DigniCap Delta nya funktioner, till exempel bättre bärbarhet, ett mer användarvänligt gränssnitt, tystare drift och en avancerad, ergonomisk design med snabbare anslutningar, som ökar patientens komfort och användarvänligten för klinikpersonalen.

- Vi är stolta över att samarbeta med Dignitana och kunna erbjuda den senaste generationens teknik för skalpkylningsbehandling. Samarbetet har gett oss möjlighet att använda vår teknik som vi genom åren kan bevisa är effektiv och meningsfull. Det kommer att göra skillnad och hjälpa cancerpatienter över hela världen till en förbättrad livskvalitet. Vi ser fram emot att arbeta med Dignitana under många år och kommer att sträva efter att fortsätta att förbättra metoderna för skalpkylning för att uppnå bästa möjliga resultat för patienterna, säger ThermoTeks vd Sam McSpadden.

Innan skalpkylning lanserades ansågs håravfall vara en oundviklig bieffekt av kemoterapi och det fortsätter att vara en ofta ovälkommen påminnelse om sjukdomen för cancerpatienterna. Man bedömer att 10 till 15 procent av alla kvinnliga patienter tackar nej till föreskriven kemoterapi av rädsla för håravfall. Ökad tillgänglighet till skalpkylning är därför av stor betydelse för cancervården.

Denna information är information som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, av ovanstående kontakt, för offentliggörande kl 08.45 den 19 december 2018.

19 december 2018

För mer information kontakta:
William Cronin, vd, Dignitana AB bill.cronin@dignitana.com +1 469-917-5555
Mikael Wahlgren, vice verkställande direktör, Dignitana AB mikael.wahlgren@dignitana.com +46 709 33 72 20

Om Dignitana AB
Dignitana AB är världsledande inom kliniskt avancerad skalpkylning. Företaget tillverkar DigniCap® skalpkylningssystem, en patenterad medicinsk kylanordning som ger cancerpatienter möjligheten att minimera håravfall under kemoterapi. FDA-godkänd sedan 2015, erbjuder DigniCap kontinuerlig kylning med hög effektivitet, säkerhet och acceptabel patientkomfort. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund och verksamheter i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana Srl i Italien. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare. Läs mer på www.dignitana.se and www.dignicap.com.

Om ThermoTek
ThermoTek har varit branschledande inom medicinteknisk utrustning under 25 år. Med sina innovativa lösningar för exakt värmereglering, kompressionsbehandlingar och ett stort antal tekniska patent fortsätter ThermoTek att flytta fram gränserna med nya och innovativa produkter. Besök www.thermotekusa.com.

Filer för nedladdning
1
2
...
11
>>

Please note that the content of this website is not intended as professional medical or healthcare advice and should not be construed as a substitute for professional healthcare advice, or services from a qualified professional healthcare provider familiar with your unique situation. This content is intended solely as a general product and corporate information.

OPERATIONS
Dignitana
10925 Estate Lane, Suite 185
Dallas, TX 75238
+1 469-917-5555

HEADQUARTERS
Dignitana AB
Traktorgränden 3
226 60 Lund, Sweden
+46 46 16 30 90